Maleren og kunstsmeden

H.C. VIGGO HANSEN

H.C. Viggo Hansen (1859 – 1930)

 

Lyset var det som gav Viggo Hansens maleri sin klarhed og optimisme. Hans arbejde som kunstmaler begyndte i slutningen af 18hundrede tallet, hvor han vandt en guldmedalje for et af sine værker. En øjensvaghed hindrede dog hans videre virken på dette felt og han genoptag sit oprindelige håndværk som gørtler. Hans plastiske skulpturer drevet i metal efter egne eller andres modeller indbragte ham stor anerkendelse.

Hovedværket er utvivlsomt Absalons statue på facaden af Københavns rådhus efter Vilhelm Bissens model. Han vandt flere priser både som maler og som skulptør. I en senere periode af sit liv malede han igen, fortrinsvis landskaber fra Bornholm og Christiansø.

Her præsenteres nogle af Viggo Hansens arbejder – og dermed en lille del af den danske kulturhistorie.

Maleri

Maleriet var Viggo Hansen egentlige passion. Hans far animerede ham imidlertid til at lære et håndværk og efter sin uddannelse som gørtler studerede han på Kunstakademiet til marinemaler. I sine senere år genoptog han maleriet, et lille udvalg vises på denne hjemmeside.

Skulptur

Viggo Hansen udførte mange forskellige arbejder i hovedstadsområdet. Hans mest kendte arbejde er Absalon over indgangen til Københavns rådhus. Han udførte flere arbejder for J.C. Jacobsen både med udsmykning på Carlsberg, men også privat. For flere kirker lavede han udsmykninger og dåbsfade.

Akvarel

Hans akvareller – fortrinsvist motiver fra naturen på Sjælland – vidner om hans følsomme hånd. De er præget af stemningfulde scener fra alle årstider og naturens stilhed: En tåget morgen, et hegn en efterårsdag…

Awards

Viggo Hansen vandt flere priser for sine værker. Den største anderkendelse er utvivlsomt guldmedajlen som han vandt på Verdensudstillingen i Paris år 1900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier på denne side efter CCO, Creative Commons License: „Absalon“  af Orf3us (CC BY 3.0). Det originato foto er beskåret.  Alle andre er taget  Jørgen Hastrup-Kiil, © 2019