Viggo Hansen

Biografie

H.C. Viggo Hansen (1859 – 1930)

 

Fra Dansk Biografisk Leksikon

Viggo-Hansen, Hans Christian 1859-1930 kunstsmed, maler. Efter udstået læretid i gørtlerfaget dimitteredes Viggo-Hansen af C.F.Andersen til Kunstakademiet og søgte dette tre kvartaler 1882-83 som maler. 1885-89 udstillede han et parti fra Chraistianshavns kanal og et andet ved havnen, set fra Nybørs, på Charlottenborg. Men som følge af en øjensvaghed måtte han opgive maleriet. Han tod derefter sit håndværk op igen og gav sig til at udføre skulpturarbejder i drevet metal efter egne eller andres modeller. På dette område vandt han megen anseelse. Hans hovedværk er Absalons statue på facaden af Københavns rådhus efter Vilh. Bissens model, for hvilken han fik guldmedalje på verdensudstillingen i Paris 1900. På bestilling af Carl Jacobsen udførte han en række store arbejder – gruppen Thor med sine Bukke (efter Carl J. Bonnesens model) og De to giganter på dobbeltporten (med en lille skitse af Stephan Sinding som grundlag), begge til Ny Carlsberg, englen på Jesuskirkens spir i Valby og en dragefigur til Jacobsens villa (begge efter egen model). Ligeledes skyldes topfiguren på Det ny Teater (model ved samarbejde med J.J. Bregnø) og ƒlyvefiskene på Gammel Torvs springvand (egen model) ham. Desuden leverede han dåbsfade til flere kirker, sølv, tin og jern, som han bla. udstillede på selvskabet for dekorativ kunst udstilling februar-marts 1903. Dette førte til at han knyttedes til H.A.Gruberts Sønners Metalvarefabrik hvor han i mange år arbejde som kunstnerisk leder. Som kunstsmed foretog han studierejser til Tyskland, Østrig og Italien med støtte fra det Larssenske legat og den Reiersenske fond. På sine gamle dage vendte han tilbage til maleriet og malede mariner på Bornholm i sommermånederne.

C. Nyrop i Tidskriftet for kunstindustri, 1895 89-92.
Merete Christensen i Nyt tidsskrift for kunstindustri II, 1929 48.
Erik Schiødte i Kunst II, 1900-01. Politiken 8.10.1030

Kronologi 

 

1859 – Født d. 31. marts i København
1879 – Gørtlersvend. Afslutter sin uddannelse som Kunstsmed
1881 – Dimmiteret til Kunstakademiet. 
1885 – Udstilling på Charlottenborg (maleri)
1888 – Nordisk udstilling (maleri)
1892 – Flyvefiskene på Caritas Brønden på Gammel Torv
1892 – Færdiggørelse af Englen på Jesuskirkens kampanile (fritstående kirketårn)
1893 – Smedejernsgitter og dragefigur til Carl Jacobsens villa
1895 – Dragefigurene til 2 lygtestandere ved landgangstrappen på Toldboden
1895 – De 2 giganter på Ny Carlsberg
1900 – Absalons statue og udstilling af samme på verdensudstilling i Paris 
1901- 1903 Underviser på Kunstindustriens Håndværkerskole i Drivning og Ciselering
1903 – Udstilling på Selskabet for dekorativ Kunst. Udarbejdese af Københavns byvåben
1906 – Skulpturgruppe “Thor med sine Bukke” på Ny Carlsberg
1908 – Topfiguren – skulpturgruppe til det Nye Teater
1903 ? – Kunstnerisk leder for H.A. Gruberts & Sønners Metalvarefabrik

Desuden: Dåbsfade til flere kirker, hamrede kander, fade, smykker udarbejdet i kobber, sølv, tin eller jern

1927 – Hans kone, Andrea, dør
1930 – død d. 6. oktober som følge af en lungebetændelse